Parkovacie miesta

Číslo parkovacieho miesta typ parkingu výmera v m2 CENA
Číslo parkovacieho miesta typ parkingu výmera v m2 CENA
P1 kryté 13,75 14 000 € P86 vonkajšie 12,5 7 000 €
P2 kryté 12,5 13 000 € P87 vonkajšie 12,5 7 000 €
P3 kryté 12,5 13 000 € P88 vonkajšie 12,5 7 000 €
P4 kryté 12,5 13 000 € P89 vonkajšie 17,5 9 000 €
P5 kryté 12,5 13 000 € P90 vonkajšie 17,5 9 000 €
P6 kryté 12,5 13 000 € P91 vonkajšie 12,5 7 000 €
P7 kryté 12,5 13 000 € P92 vonkajšie 12,5 7 000 €
P8 kryté 15 15 000 € P93 vonkajšie 12,5 7 000 €
P9 kryté 15 15 000 € P94 vonkajšie 12,5 6 000 €
P10 kryté 12,5 13 000 € P95 vonkajšie 12,5 7 000 €
P11 kryté 12,5 13 000 € P96 vonkajšie 12,5 7 000 €
P12 kryté 12,5 13 000 € P97 vonkajšie 12,5 7 000 €
P13 kryté 12,5 13 000 € P98 vonkajšie 12,5 7 000 €
P14 kryté 12,5 13 000 € P99 vonkajšie 12,5 7 000 €
P15 kryté 12,5 13 000 € P100 vonkajšie 12,5 7 000 €
P16 kryté 13,75 14 000 € P101 vonkajšie 15 8 000 €
P17 kryté 13,75 14 000 € P102 vonkajšie 12,5 7 000 €
P18 kryté 12,5 13 000 € P103 vonkajšie 12,5 7 000 €
P19 kryté 12,5 13 000 € P104 vonkajšie 12,5 7 000 €
P20 kryté 12,5 13 000 € P105 vonkajšie 12,5 7 000 €
P21 kryté 12,5 13 000 € P106 vonkajšie 12,5 7 000 €
P22 kryté 12,5 13 000 € P107 vonkajšie 12,5 7 000 €
P23 kryté 12,5 13 000 € P108 vonkajšie 12,5 7 000 €
P24 kryté 15 15 000 € P109 vonkajšie 12,5 7 000 €
P25 kryté 15 15 000 € P110 vonkajšie 12,5 7 000 €
P26 kryté 12,5 13 000 € P111 vonkajšie 12,5 7 000 €
P27 kryté 12,5 13 000 € P112 vonkajšie 12,5 7 000 €
P28 kryté 12,5 13 000 € P113 vonkajšie 12,5 7 000 €
P29 kryté 12,5 13 000 € P114 vonkajšie 12,5 7 000 €
P30 kryté 12,5 13 000 € P115 vonkajšie 12,5 7 000 €
P31 kryté 12,5 13 000 € P116 vonkajšie 12,5 7 000 €
P32 kryté 13,75 14 000 € P117 vonkajšie 17,5 9 000 €
P33 kryté 13,75 14 000 € P118 vonkajšie 17,5 9 000 €
P34 kryté 12,5 13 000 € P119 vonkajšie 12,5 7 000 €
P35 kryté 12,5 13 000 € P120 vonkajšie 12,5 7 000 €
P36 kryté 12,5 13 000 € P121 vonkajšie 12,5 7 000 €
P37 kryté 12,5 13 000 € P122 vonkajšie 12,5 7 000 €
P38 kryté 12,5 13 000 € P123 vonkajšie 12,5 7 000 €
P39 kryté 12,5 13 000 € P124 vonkajšie 12,5 7 000 €
P40 kryté 15 15 000 € P125 vonkajšie 12,5 7 000 €
P41 kryté 15 15 000 € P126 vonkajšie 12,5 7 000 €
P42 kryté 12,5 13 000 € P127 vonkajšie 12,5 7 000 €
P43 kryté 12,5 13 000 € P128 vonkajšie 12,5 7 000 €
P44 kryté 12,5 13 000 € P129 vonkajšie 12,5 7 000 €
P45 kryté 12,5 13 000 € P130 vonkajšie 12,5 7 000 €
P46 kryté 12,5 13 000 € P131 vonkajšie 12,5 7 000 €
P47 kryté 12,5 13 000 € P132 vonkajšie 12,5 7 000 €
P48 kryté 13,75 14 000 € P133 vonkajšie 12,5 7 000 €
P49 vonkajšie 17,5 9 000 € P134 vonkajšie 12,5 7 000 €
P50 vonkajšie 12,5 7 000 € P135 vonkajšie 12,5 7 000 €
P51 vonkajšie 12,5 7 000 € P136 vonkajšie 12,5 7 000 €
P52 vonkajšie 12,5 7 000 € P137 vonkajšie 12,5 7 000 €
P53 vonkajšie 12,5 7 000 € P138 vonkajšie 12,5 7 000 €
P54 vonkajšie 12,5 7 000 € P139 vonkajšie 12,5 7 000 €
P55 vonkajšie 12,5 7 000 € P140 vonkajšie 12,5 7 000 €
P56 vonkajšie 12,5 7 000 € P141 vonkajšie 12,5 7 000 €
P57 vonkajšie 12,5 7 000 € P142 vonkajšie 12,5 7 000 €
P58 vonkajšie 12,5 7 000 € P143 vonkajšie 15 8 000 €
P59 vonkajšie 12,5 7 000 € P144 vonkajšie 15 8 000 €
P60 vonkajšie 12,5 7 000 € P145 vonkajšie 12,5 7 000 €
P61 vonkajšie 12,5 7 000 € P146 vonkajšie 12,5 7 000 €
P62 vonkajšie 12,5 7 000 € P147 vonkajšie 12,5 7 000 €
P63 vonkajšie 12,5 7 000 € P148 vonkajšie 12,5 7 000 €
P64 vonkajšie 12,5 7 000 € P149 vonkajšie 12,5 7 000 €
P65 vonkajšie 12,5 7 000 € P150 vonkajšie 12,5 7 000 €
P66 vonkajšie 12,5 7 000 € P151 vonkajšie 12,5 7 000 €
P67 vonkajšie 12,5 7 000 € P152 vonkajšie 12,5 7 000 €
P68 vonkajšie 12,5 7 000 € P153 vonkajšie 12,5 7 000 €
P69 vonkajšie 17,5 9 000 € P154 vonkajšie 12,5 7 000 €
P70 vonkajšie 12,5 7 000 € P155 vonkajšie 12,5 7 000 €
P71 vonkajšie 12,5 7 000 € P156 vonkajšie 12,5 7 000 €
P72 vonkajšie 12,5 7 000 € P157 vonkajšie 15 8 000 €
P73 vonkajšie 12,5 7 000 € P158 vonkajšie 17,5 9 000 €
P74 vonkajšie 15 8 000 € P159 vonkajšie 12,5 7 000 €
P75 vonkajšie 17,5 9 000 € P160 vonkajšie 12,5 7 000 €
P76 vonkajšie 12,5 7 000 € P161 vonkajšie 12,5 7 000 €
P77 vonkajšie 12,5 7 000 € P162 vonkajšie 12,5 7 000 €
P78 vonkajšie 12,5 7 000 € P163 vonkajšie 12,5 7 000 €
P79 vonkajšie 12,5 7 000 € P164 vonkajšie 12,5 7 000 €
P80 vonkajšie 12,5 7 000 € P165 vonkajšie 17,5 9 000 €
P81 vonkajšie 12,5 7 000 € P166 vonkajšie 12,5 7 000 €
P82 vonkajšie 12,5 7 000 € P167 vonkajšie 12,5 7 000 €
P83 vonkajšie 12,5 7 000 € P168 vonkajšie 12,5 7 000 €
P84 vonkajšie 12,5 7 000 € P169 vonkajšie 12,5 7 000 €
P85 vonkajšie 12,5 7 000 € P170 vonkajšie 12,5 7 000 €
P171 vonkajšie 12,5 7 000 €
Podorys