Objekt A3
Prízemie
Voľné: 0 Rezervované: 0 Predané: 3
Byt 01
Rozloha: 319,13 m2
Počet izieb: 4
Prízemie
Byt 02
Rozloha: 137,43 m2
Počet izieb: 2
Prízemie
Byt 03
Rozloha: 334 m2
Počet izieb: 4
Prízemie