Prízemie
Voľné : 0
Rezervované : 1
Predané : 2
Prvé poschodie
Voľné : 1
Rezervované : 1
Predané : 2