Prízemie
Voľné : 3
Rezervované : 0
Predané : 0
Prvé poschodie
Voľné : 2
Rezervované : 1
Predané : 3
Druhé poschodie
Voľné : 1
Rezervované : 1
Predané : 5
Tretie poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 0
Predané : 7
Štvrté poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 1
Predané : 6