Prízemie
Voľné : 3
Rezervované : 0
Predané : 0
Prvé poschodie
Voľné : 6
Rezervované : 0
Predané : 0
Druhé poschodie
Voľné : 7
Rezervované : 0
Predané : 0
Tretie poschodie
Voľné : 7
Rezervované : 0
Predané : 0
Štvrté poschodie
Voľné : 7
Rezervované : 0
Predané : 0