Prízemie
Voľné : 3
Rezervované : 0
Predané : 1
Prvé poschodie
Voľné : 3
Rezervované : 3
Predané : 1
Druhé poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 1
Predané : 6
Tretie poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 2
Predané : 5
Štvrté poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 2
Predané : 5