Prízemie
Voľné : 2
Rezervované : 1
Predané : 1
Prvé poschodie
Voľné : 4
Rezervované : 2
Predané : 1
Druhé poschodie
Voľné : 1
Rezervované : 3
Predané : 3
Tretie poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 1
Predané : 6
Štvrté poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 1
Predané : 6