Prízemie
Voľné : 0
Rezervované : 0
Predané : 3
Prvé poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 1
Predané : 5
Druhé poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 4
Predané : 3
Tretie poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 0
Predané : 7
Štvrté poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 0
Predané : 7