Objekt B3
Prízemie
Voľné: 0 Rezervované: 0 Predané: 3
Byt 02
Rozloha: 239,537 m2
Počet izieb: 3
Prízemie
Byt 01A
Rozloha: 148,60 m2
Počet izieb: 2
Prízemie
Byt 1B
Rozloha: 176,69 m2
Počet izieb: 3
Prízemie